Teenused ja hinnastamine

Osutame pulbervärvimise teenust metallitöödega tegelevatele ettevõtetele ja eraisikutele. Meie suuremateks tellijate hulka kuuluvad ettevõtted, kelle tegevusvaldkonda kuuluvad metallist akende, – uste, – väravate, interjööri elementide ja reklaamstendide jmt tootjad, samuti ehitusettevõtted.

Kui kujuneb detailide värvimise hind?

Hinnastamine toimub detaili ruutmeetri ja jooksva meetri alusel. Jooksva meetriga mõõdame torusid
ja latte, mille ümbermõõt jääb alla 160mm (näiteks 40 x 40 ,30 x 20 toru jne). Väikedetaile värvime kokkuleppelise tükihinna alusel.

Minimaalne tellimus 45€+km.

Eritöid, mille teostamine on keerukas ja aeganõudev, hinnastame vastavalt ajakulule. Kui toote meile
värvitava detaili, mille hinnastamine ei allu tavapärasele hinnaskeemile, siis anname sellest ka eelnevalt Teile teada.

Kui pikka maksetähtaega on võimalik saada?

Sõlmides meiega krediidilepingu saame pakkuda ettevõttetele kuni 30 päeva maksetähtaega. Väiksemate tööde puhul väljastatakse arve peale teenuse osutamist ning maksetähtaeg 7 päeva.

Hinnapakkumise saamiseks võta ühendust info@pulvar.ee